Historie

Historie naší společnosti, Výzkumného a zkušebního ústavu Plzeň s.r.o., je úzce svázána s podnikem ŠKODA sahající hluboko do doby minulé, do doby Rakousko-Uherské monarchie. S vývojem průmyslového areálu ŠKODA vznikl i Pokusný ústav, jehož osamostatnění se datuje do roku 1907. O deset roků později se Pokusný ústav stěhuje do vlastních prostor v Tylově ulice, kde zajišťuje chemickou, metalografickou a mechanickou laboratoř.

V roce 1953 byl v rámci ústavu založen Výzkum Strojírenský, sdružující vědní disciplíny strojírenského charakteru. V roce 1960 byla zřízena dynamická zkušebna pro náročné simulování složitých silových provozních stavů. Ústav poskytoval odborné služby a podílel se na výzkumně-vývojových aktivitách výhradně pro mateřský koncern Škoda.

V roce 1993 vznikl samostatný subjekt ŠKODA VÝZKUM s.r.o. Plzeň, nadále působící v rámci podniku ŠKODA a.s. až do roku 2006, kdy se jeho jediným vlastníkem stala společnost ÚJV Řež, a.s. Následně se v roce 2011 přistoupilo k návratu k historickému názvu a vznikla dnešní společnost Výzkumný a zkušební ústav Plzeň.

1946 – 1949 – Přechod pracovníků oddělení  Výzkumu Škoda v Praze do nových státních ústavů a fakult vysokých škol.

Příchod Prof. Ing. Dr. Marcelliho do Plzně, jehož úkolem je ustavení Strojního výzkumu v Plzni. Strojní výzkum je dále členěn do odborů: pružnost a pevnost, dynamika, hydraulika, aeromechanika, termomechanika, části strojů, matematika, elektronika, konstrukce, VTEI a vývojová dílna.

3 června, 1946

Stavba budovy Pokusného ústavu

Zahájení stavby budovy Pokusného ústavu – budova byla dokončena v roce 1917. Pokusný ústav čítal 37 pracovníků. Pořízeny byly nové přístroje, trhací stroje a kladiva.

26 května, 1916

Autorizace na zkoumání všech druhů materiálů

Pokusný ústav získává autorizaci na zkoumání všech druhů materiálů ve strojírenské a zbrojní výrobě.

26 května, 1913

Přemístění Pokusného ústavu do budovy ředitelství Škodových Závodů.

Pokusný ústav má v té době 2 laboratoře. Chemickou a mechanickou. V roce 1910 vyhotovil 24.000 analýz.

13 května, 1909

Přemístění do budovy při nové ocelárně ve Škvrnanech (dnes Skvrňany).

Vybavení rozšířeno i o trhací stroje. Důvodem byl masový rozvoj zbrojní výroby, turbíny, plynové motory, uhelná prádla a mnohé další.

13 května, 1904

Byla založena malá hutní laboratoř u ocelárny ve staré Škodovce, v Rožmberské (dnes v Poděbradově) ulici.

Kvalita oceli se posuzovala subjektivně podle jiskry, ohybu a lomu.

13 května, 1886