Počítačový model turbosoustrojí elektrárny včetně podloží