15. ročník konference Metalografie

Stále je možnost hlásit se na konferenci „Přínos metalografie pro řešení výrobních problémů“, která se uskuteční v Mariánských Lázních ve dnech 21. – 23. září 2021. Ústředním tématem je uplatnění tradičních i moderních technik a metod zkoumání struktury materiálů při řešení příčin výrobních a provozních vad a havárií strojních dílů a konstrukcí. Akce je možností pro setkání pracovníků z oblasti materiálového výzkumu a zkušebnictví z České a Slovenské republiky, zapojení mladých odborníků do vědecké komunity a pro vzájemnou výměnu zkušeností z výzkumné praxe v dnešních podmínkách.

Více informací na http://www.metalografie.vzuplzen.cz/.

 

Těšíme se na viděnou!