15. ročník konference v Srní

 

Letošní ročník energetické konference „Zvyšování životnosti energetických zařízení v elektrárnách“, proběhl poprvé ve své patnáctileté historii bez společného setkání v šumavském Srní. Ještě na konci léta jsme věřili, že se nám podaří konferenci uskutečnit tradičně, ale v polovině září bylo zřejmé, že rizika, kterým bychom vystavovali všechny účastníky konference převažují nad možným přínosem. Díky vysokému zájmu, jak ze strany autorů odborných příspěvků i dalších účastníků, jsme se rozhodli konferenci nerušit ani nepřesouvat na pozdější datum, ale zcela přejít do digitálního formátu.

Dvoudenní program konference byl věnován problematice mechaniky komponent energetických zařízení, projektům VaV, provozu klasických tepelných elektráren a povrchovým úpravám komponent energetických zařízení sekci zaměřené na degradaci mechanických vlastností konstrukčních materiálů. Závěr konference patřil problematice primárního okruhu jaderných elektráren. Celkem bylo přihlášeno do programu konference 46 odborných příspěvků, které jsou k dispozici ve sborníku z konference.

Ještě jednou bychom tímto velmi rádi poděkovali všem přednášejícím, kteří se ochotně přizpůsobili zcela novým podmínkám a požadavkům, které na ně digitální formát kladl. Celému organizačnímu týmu, který s obrovskou mírou flexibility zajistil kompletní realizaci konference, programovému výboru za pečlivý výběr odborných příspěvků a vedení konference, sponzorům konference, kteří nás ani v této nelehké době nenechali na holičkách a v neposlední řadě také všem účastníků konference za podnětné dotazy a diskuzi.

Již nyní se těšíme na nový, 16. ročník konference v Srní, který se uskuteční v říjnu 2021, jak všichni věříme, opět v Srní na Šumavě. Nicméně, online svět zůstane natrvalo součástí konference.

Za organizátora konference VZÚ Plzeň Stanislav Martínek, ředitel společnosti