17. ročník konference v Srní úspěšně dovršen

Ve dnech 18.-20. října 2022 proběhl již 17. ročník konference „Životnost komponent energetických zařízení“ pod záštitou MPO. Konference navazuje na šestnáct předchozích úspěšných ročníků. Akce je příležitostí pro setkání odborníků a výměnu zkušeností z výzkumné a technické praxe.
Ústředním tématem je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje.

Rádi bychom poděkovali všem, kteří přijeli do krásného prostředí šumavského Srní. Velký dík patří všem přednášejícím a účastníkům konference za jejich inspirativní příspěvky, podnětnou diskuzi a přátelskou atmosféru, která provázela konferenci po celou dobu jejího trvání. Oceňujeme též spolupráci partnerů, sponzorů a organizátorů na přípravě a zajištění plynulého chodu.

Těšíme se na viděnou v říjnu roku 2023 na již 18. ročníku konference v Srní.