17. ročník konference v Srní

Letos proběhne již 17. ročník konference zaměřené na hodnocení a řízení životnosti komponent a zařízení v oblasti energetiky, která bude probíhat ve dnech 18. – 20. října 2022 v tradičním prostředí šumavského Srní.

Ústředním tématem konference je hodnocení životnosti energetických zařízení (turbín a příslušenství, kotlů, parogenerátorů, generátorů, potrubí, čerpadel, armatur, atd.) v klasických a v jaderných elektrárnách s cílem prodloužení životnosti uplatněním moderních diagnostických metod a výsledků materiálového a konstrukčního vývoje. Zároveň ale současně reflektuje aktuální celoevropské dynamické změny v oblasti energetické koncepce. Tematický záběr konference tak byl pro tento ročník rozšířen o oblast vodíkového hospodářství v energetice, problematiku vodních elektráren a zařízení pro energetické využití odpadů.

Aktuální informace k účasti jsou uvedeny na webových stránkách konference https://srni.vzuplzen.cz/.

Těšíme se na společné setkání v Srní!