Instalace počítače Redcore v VS na VŠSE – digitální sběr a zpracování experimentálních dat.