Projekty MPO

Poskytovatel, program

 • OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024848

Cíl projektu

 • Výzkumný a vývojový projekt v oblasti drobných dílů průmyslové keramiky a keramického povrstvování. Projekt obsahuje vývoj inovované technologie vstřikování keramických produktů a keramického povrstvování kovových dílů s cílem dosažení lepších užitných hodnot nových produktů.

Doba řešení

 • 05/2021 – 05/2023

Příjemce

 • Rauschert, k.s.

Spolupříjemce

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025011

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu mobilní vodíkové plnící stanice včetně technické dokumentace a podkladů k přihlášení užitného vzoru.

Doba řešení

 • 05/2021 – 05/2023

Příjemce

 • DEVINN s.r.o.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.