Projekty MPO

Poskytovatel, program

 • OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024848

Cíl projektu

 • Výzkumný a vývojový projekt v oblasti drobných dílů průmyslové keramiky a keramického povrstvování. Projekt obsahuje vývoj inovované technologie vstřikování keramických produktů a keramického povrstvování kovových dílů s cílem dosažení lepších užitných hodnot nových produktů.

Doba řešení

 • 05/2021 – 05/2023

Příjemce

 • Rauschert, k.s.

Spolupříjemce

Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • OPPIK – Aplikace

Číslo projektu

 • CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0025011

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je vývoj prototypu mobilní vodíkové plnící stanice včetně technické dokumentace a podkladů k přihlášení užitného vzoru.

Doba řešení

 • 05/2021 – 05/2023

Příjemce

 • DEVINN s.r.o.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

Číslo projektu

 • FV40165

Cíl projektu

 • Hlavním cílem projektu je aplikace moderní technologie žárového nástřiku jako alternativní povrchové ochrany komponent kolejových vozidel s přihlédnutím na prodloužení životnosti, jednorázové a kusové náklady a vlivu aplikace povrchové úpravy na životní prostředí. Komponenty budou vybírány z různých typů kolejových vozidel a to lokomotiv, elektrických jednopodlažních jednotek a tramvají podle způsobu zatížení, působení vnějších vlivů, tvarové složitosti a dalších kritérií.

Doba řešení

 • 05/2019 – 04/2022

Příjemce

 • ŠKODA TRANSPORTATION a.s.

Spolupříjemce

 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.

Poskytovatel, program

 • Ministerstvo průmyslu a obchodu, TRIO

Číslo projektu

 • FV40260

Cíl projektu

 • V navrhovaném projektu hodlají účastníci projektu transformovat svoje know-how do vývoje pokročilých systémů pro on-line měření a analýzy provozního zatížení konstrukcí, pro které budou paralelně vytvořeny virtuální numerické (výpočtové) modely. Zpřesněné informace o reálném provozu strojů a validované výpočtové modely umožní rychlejší, bezpečnější a spolehlivější návrh nových prototypů vozidel, strojů i jiných průmyslových zařízení.

Doba řešení

 • 06/2019 – 12/2022

Příjemce

 • Vision Consulting Automotive s.r.o.

Spolupříjemci

 • Západočeská Univerzita v Plzni
 • Advanced Engineering s.r.o.
 • Výzkumný a zkušební ústav Plzeň s.r.o.