ZČU udělila prof. Baldovi čestný titul doctor honoris causa

Našemu kolegovi a přednímu odborníkovi v oblasti strojního inženýrství se zaměřením na dynamiku rotorů, byl udělen čestný titul doctor honoris causa během Slavnostního zasedání Vědecké rady ZČU v Plzni. Pan Balda významně rozšířil znalosti v oboru strojního inženýrství a jeho vědecké výsledky jsou uznávané jak u nás, tak v zahraničí. Během své vědecké kariéry přednášel na mnoha předních univerzitách, mimo jiné v Holandsku a Japonsku. Jeho diagram citlivosti Lavalova rotoru je v Japonsku znám jak „Balda chart“. Ve svých pozdějších pracích se prof. Balda věnoval původním metodám optimalizovaného vyvažování pružných rotorů. Logickým vyústěním jeho vědeckého snažení pak bylo zkoumání vlivu kmitání na životnost a spolehlivost strojů.

Gratulujeme profesoru Baldovi k získání čestného doktorátu.

 

Zdroj: https://info.zcu.cz/clanek.jsp?id=3909